NARODNO SVEUČILIŠTE LIVNO

Upis na tečaj njemačkog i engleskog jezika
U školi stranih jezika Narodnog sveučilišta Livno, od 01. rujna, vrši se upis na tečajeve njemačkog i engleskog jezika od prvog do šestog stupnja.
Također, zainteresirani kandidati mogu se upisati na tečaj informatike za osnovne programe: Word, Excel, Outluk Expres i PoverPoint.
Dugogodišnja tradicija, stručni kadar, povoljne cijene, mogućnost plaćanja u ratama.
Polaznici rade prema međunarodnim standardima, stečena znanja su na razini znanja u međunarodnim centrima za verifikaciju.
Tečaj se upisuje u radnu knjižicu.
Također, nudimo specijalističke programe:
1. Rad u grupama
2. Individualni rad
3. Tečaj za hotelijere i ugostitelje
4. Tečaj za zdravstvenu struku
5. Konverzacijski tečaj
Posebna ponuda tečaj za osnovnoškolce
Za sve informacije obratite se na brojeve. telefona 034/202-102 ili 034/202-055, svakim radnim danom od 7-15h, ili na email adresu: narodno.sveuciliste.livno@tel.net.ba