Početna Vijesti   Događaji  Zanimljivosti  Vjera                

 
 
 
 
 
 
 
 
          HBŽ nastavlja plaćati Sveučilište


Budući da je Skupština HN županije prošle godine preuzela dio suosnivačkih prava nad jedinom javnom visokoškolskom ustanovom na hrvatskom jeziku u BiH, Vlada HBŽ-a se na svojoj posljednjoj sjednici odrekla dijela prava nad Sveučilištem u Mostaru. Naime, Vlada HBŽ-a je utvrdila prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijenos suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u Mostaru te odluke o prijenosu suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u Mostaru u korist Hercegovačko-neretvanske županije i uputila u Skupštinu na daljnje postupanje.

Preuzimanjem suosnivačkih prava nad institucijom čije se sjedište nalazi na području HN županije želi se konačno urediti suosnivačke odnose nad Sveučilištem u Mostaru i poboljšati rad iste. Kako ističu iz Vlade HN županije, i ove godine je iz proračuna ove županije za Sveučilište u Mostaru izdvojeno više od tri milijuna KM, tako da će se na ovaj način, odnosno preuzimanjem dijela suosnivačkih prava od HB županije nakon dugo godina i pravno urediti ovo područje.

Prema riječima premijera HBŽ-a Branka Ivkovića, odluka koju je utvrdila Vlada sada ide na Skupštinu HBŽ-a. “Sad ta odluka u kojoj stoji da se mi odričemo tih 4 posto naših suosnivačkih prava nad Sveučilištem u Mostaru i prenosimo ih na HNŽ ide na Skupštinu koja će donijeti konačnu odluku”, kaže Ivković. Dodaje kako ne očekuje nikakve komplikacije prilikom usvajanja ove odluke budući da je ista na sjednici Vlade usvojena jednoglasno. Kada je u pitanju financiranje Sveučilišta u Mostaru, ova odluka, tvrdi Ivković, barem kada je u pitanju ova županija, ne mijenja ništa.

“Prema statutu Sveučilišta u Mostaru, mi bismo godišnje trebali izdvajati oko tri milijuna maraka, a mi izdvajamo 600 tisuća maraka. Mi ćemo i dalje nastaviti isti iznos davati Sveučilištu u Mostaru”, tvrdi Ivković.

Podsjetimo, u isto vrijeme kada je HN županija preuzela suosnivačka prava nad Sveučilištem u Mostaru preuzeta su i osnivačka prava nad Univerzitetom “Đemal Bijedić” koji se također nalazi u Mostaru, a koji do tada nije imao nikakvog osnivača. Na ovaj način Skupština HNŽ-a je spasila ovu visokoobrazovnu instituciju jer im je omogućen završetak procesa integracije. Inače, na posljednjoj sjednici Vlade HBŽ-a usvojena je odluka o usvajanju programa utroška sredstava ostale potpore pojedincima – pripravnici utvrđenog proračunom HBŽ-a za 2014. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.

Usvojenim programom odobren je ukupan iznos od 600.000 konvertibilnih maraka za zapošljavanje 50 pripravnika i 50 volontera. Utvrđeni su i u skupštinsku proceduru upućeni prijedlog zakona o policijskim službenicima HBŽ-a i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim polovima HBŽ-a. Nakon provedenog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za MIO iz HBŽ, sačinjenog izvješća Povjerenstva za izbor člana ovoga Upravnoga vijeća po provedenom natječaju i preporuke ovoga Povjerenstva, predloženi kandidat Mirko Mihaljević rješenjem je imenovan novim članom Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije. VL
      U HBŽ-u nove turbulencije, ovaj put unutar samog HDZ-a BiH


Frakcije u livanjskom HDZ-u BiH

Posljednjih dana traje hladni rat u koji su uključene čak tri frakcije, a koji se prelijeva i na određene pozicije u javnim ustanovama u Livnu

Daleko iza očiju javnosti i medija unutar livanjskog HDZ-a BiH posljednjih dana traje hladni rat u koji su uključene čak tri frakcije, a koji se prelijeva i na određene pozicije u javnim ustanovama u Livnu.

Prema dobro obaviještenim izvorima s terena, prvu struju čine ljudi odani Stipi Barunu, druga, koja je možda i najsnažnija, jest ona koja je svoje povjerenje pružila potpredsjednici HDZ-a BiH Borjani Krišto, osobi koja ima vrlo jak politički utjecaj na području županije, dok je treća odana trenutačnom predsjedniku Skupštine HBZ-a Stipi Pelivanu.

Iako službeno sve funkcionira u najboljem redu te HDZ BiH u javnost šalje poruke o svojoj snazi i jedinstvu na ovom često politički specifičnom prostoru, stanje u praksi pokazuje kako su pozicije, približavanje izbora, kandidatske liste te nervoza zbog činjenice da u igri za vlast nakon listopada sudjeluje velik broj stranaka i kadrova, doveli do međusobnog zahlađivanja odnosa. Za sada, javnih sukoba nema i vjerojatno je kako ih i neće biti zbog strogog nadzora središnjice stranke u Mostaru. Međutim, neizravno, posljedice takvog odnosa ipak su vidljive.

Spomenimo samo smjenu Mladeži HDZ-a BiH (koja se čak može nazvati i četvrtom strujom koja želi iskrene promjene), smjenu direktora poslovnice Elektro Livno kao i ravnatelja livanjske gimnazije. No, ono na što upozoravaju naši sugovornici upućeni u politička previranja u ovoj županiji je činjenica da se na važne funkcije postavljaju kadrovi SDA i SNSD-a s kojima HDZ BiH ima koalicijski sporazum i kojima je u svakom slučaju dužan kompenzirati za potporu koju su te stranke pružale.

Zbog ove, ali i problematike branitelja pri čemu je HDZ BiH od istih često na udaru zbog omogućavanja potpisivanja sporazuma s Banjom Lukom o liječenju, primjetan je određeni broj stranačkih dužnosnika HDZ-a BiH koji se usuđuju i otvorenije iskazati nezadovoljstvo prema svojih vođama. U tom kontekstu treba ukazati i na novi medijski istup vijećnika u Općinskom vijeću Livna Jakova Perkovića koji je optužio HDZ BiH za nekorektan i loš odnos prema hrvatskim braniteljima i izbjegavanje stavljanja ove tematike na dnevni red Vijeća. D. P.
    Obavijest o pružanju besplatne pravne pomoći radnicima i sindikatima
 
Obavijest o pružanju besplatne pravne pomoći radnicima i sindikatima

Centar za građansku suradnju Livno putem projekta „Radimo zajedno za radnička prava“,  koji podržava Međunarodni Olof Palme Centar, organizira pružanje besplatne pravne pomoći  radnicima i sindikatima. Projekt ima za cilj doprinijeti boljoj zaštiti radničkih prava.

U sklopu ove aktivnosti nudimo pravne savjete i pomoć radnicima, te sindikatima koji imaju
problem s ostvarivanjem prava iz radnoga odnosa.

Obavještavamo radnike i sindikate iz USK/K 1, HBŽ/K 10, ŽZH/K 8 i HNŽ/K 7 da će pravne savjete i pomoć pružati Ajiša Jarebica, dipl. iur. i Ivana Čelar Mišić, tijekom srpnja/jula,  kolovoza/augusta i rujna/septembra svakog utorka i četvrtka u prostorijama Centra za građansku suradnju Livno (zgrada Livnoputova), u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

Detaljnije informacije možete pronaći na našim službenim web stranicama: www.cgs-livno.net i www.koalicijasindikata.net, putem broja telefona: 034/202 770 ili  e-mail adrese: cgs-livno@tel.net.ba . (CGS)